О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    О   Д Е Ж У Р С Т В У


На основу Закључка Владе Републике Србије од 04.јануара 2024. године, уводи се дежурство у Дому здравља „ Др Милорад – Мика Павловић “ Инђија 08. јануара 2024. године према следећем распореду:

1. ПЕДИЈАТРИЈА У ИНЂИЈИ од 07 до 14 часова

2. ОПШТА ПРАКСА ИНЂИЈА: од 07 до 14 часова

3. ОПШТА ПРАКСА БЕШКА: : од 07 до 14 часова

4. АПОТЕКА У ИНЂИЈИ: од 07 до 14 часова

5. ОДЕЉЕЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ: од 07 до 12 часова

6. ОДЕЉЕЊЕ РТГ ДИЈАГНОСТИКЕ: од 07 до 13 часова

7. ОДЕЉЕЊЕ КУЋНЕ НЕГЕ ИНЂИЈА – подела терапије на терену: 07 до 17 часова

8. ОДЕЉЕЊЕ КУЋНЕ НЕГЕ БЕШКА – подела терапије на терену: 07 до 12 часова

9. СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ – ПУНКТ ИНЂИЈА од 19 до 07 часова

10. СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ – ПУНКТ БЕШКА од 19 до 07 часова


Share