О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    О   Д Е Ж У Р С Т В У


Дежурство у Дому здравља „ Др Милорад – Мика Павловић “ Инђија
се уводи за дане државног и верског празника,
и то: 01., 02. и 07.јануара 2024. године према следећем распореду:

1.ПЕДИЈАТРИЈА У ИНЂИЈИ: 01.и 02.јануара 2024. год. од 07 до 14 часова;
2.OПШТА ПРАКСА ИНЂИЈА: 01.јануара 2024.год. од 07 до 14 часова;
02.јануара 2024.год. од 07 до 14 часова;
07.јануара 2024.год. од 08 до 12 часова;

3.АПОТЕКА У ИНЂИЈИ: 01. и 02. јануара 2024.год. од 07 до 14 часова;

4.СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ И РТГ ДИЈАГНОСТИКЕ: 02. јануара 2024. год од 07 до 12 часова;

5.СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА: 02. јануара 2024.год. од 07 до 13 часова
6.ОДЕЉЕЊЕ КУЋНЕ НЕГЕ ИНЂИЈА – подела терапије на терену:
01.,02. и 07. јануара 2024 године од 07 до 17 часова;

7.ОДЕЉЕЊЕ КУЋНЕ НЕГЕ БЕШКА – подела терапије на терену:
01.,02. и 07. јануара 2024. године од 07 до 12 часова;

8.СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ – ПУНКТ ИНЂИЈА
(две екипе за новогодишњу ноћ ). 31.12.2023. год. од 19 до 07 часова;
01., 02., и 07. jануарa 2024.године – једна екипа 24 сата;

9.СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ – ПУНКТ БЕШКА
(једна екипа за новогодишњу ноћ ). 31.12.2023. год. од 19 до 07 часова;


Share