Контакт


Седиште Дома здравља је у Инђији, улица Српскоцрквена бр. 5.

Тел. 022/561-282

Бројеви централе:
022/561-282
022/561-028
022/561-538
022/561-124

Факс. 022/510-035

И-мејл:
dzindjija@neobee.net
direktor@dzindjija.rs

Директор Дома здравља, спец. др Драган Ђорђевић, специјалиста гинекологије и акушерства

Помоћник директора за медицинска питања спец. др Зденко Гајић, спец. епидемиологије

Телефони Дома здравља у Инђији:
Централа 022/561-282,
Факс. 510-035
Секретарица директора 510-035
Шеф одељења за опште и правне послове 560-508
Шеф одсека за финансијске послове 560-804
Шеф одсека за рачуноводствене послове 561-282 лок. 185

Педијатријска служба 561-036
Диспанзер за жене 561-124 локал 138

Служба хитне медицинске помоћи 560-805, 194
Диспанзер медицине рада 561-037
Магацин 560-507
Апотека 561-474

Амбуланта Бешка 570-030
Служба хитне медицинске помоћи Бешка 570-015
Апотека Бешка 570-038

Амбуланта Крчедин
2500-306

Амбуланта Нови Карловци
584-015

Амбуланта Нови Сланкамен
591-403

Амбуланта Марадик
506-608

Амбуланта Чортановци
580-028

Амбуланта Љуково
587-978

Амбуланта Јарковци
504-808