DECENA 

 

Децена је пилот програм раног откривања (скрининг) рака грлића матрице намењен женама старости од 30-55 година,
који се спроводи у Војводини.

Програм финансира Извршно Веће АП Војводине , Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику,
а координише Институт за онкологију Војводине.

Програм је почео 2006. год. набавком система за хц2 ДНК тестирање и обуком наших стручњака у Сенти, Сомбору, Сремској Митровици, Зрењанину и Институту за Онкологију Војводине.