Општа медицина

Служба опште медицинеОдељење Опште Медицине


У служби Опште медицине запослено је 6 лекара и 9 медицинских техничара – сестара.
Радно време амбуланте 07-20ч.
Начелник службе Опште медицине
др Данијела Бељић – спец. опште медицине
022/561-124 локал 113
Главна сестра Опште медицине
м.с. Наташа Блануша 022/510-922