Одсек за здравствено-информациони систем

Сектор за Здравствено Информациони Систем је формиран при техничкој служби, ради подршке како у одржавању информационог система, тако и безбедности података о пацијентима. ЗИС се бави планирањем, развојем и одржавањем ИС-а у Дому здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија, као и статистичким извештавањем.


ЗИС тренутно броји 2 члана који се стара о 200 радних станица, више од 250 корисника ИС-а, и још много тога.