Хитна помоћ


Важно

Када зовете телефон 94 често сте у паници и под стресом. Ипак, молимо вас да се приберете и одговорите на сва питања која вам буду постављена јер на темељу ваше изјаве лекар мора проценити о потреби слања екипе на терен. Стога обавезно морате навести разлог због кога зовете. Ако се ради о наглом погоршању здравља коме незнате узрок, покушајте једноставним речима описати тегобе које су се појавиле. При томе вам као водиља могу послужити следећа питања:

Да ли је свестан?
Како дише? (нормално, тешко, гуши се, не дише)
Може ли говорити? Може ли померати обе руке и ноге?
Може ли стајати и ходати?
Има ли болова? Шта га/је боли?
Има ли муку и да ли повраћа?
Има ли пролив и које су боје повраћани садржај и столица?
Има ли повишену температуру и колико?
Има ли вртоглавицу?
Каква му је кожа?
Када су тегобе започеле, колико дуго трају? Јесу ли се већ јављале?
Колико је особа стара?
Да ли је особа већ од раније болесна и од чега болује?
Ако позив буде прихваћен, тада требате навести ваше име, тачну адресу на коју треба да се дође, презиме и број на кући или стану, неку другу специфичност да би се објекат могао пронаћи, и телефонски број са којег зовете уколико дође до тешкоћа са проналажењем.

Пункт Инђија

Хитна медицинска помоћ је организациона јединица Дома Здравља Инђија, која организује делатност из ургентне медицине током целе године , сваки дан, 24ч. дневно.
Служба је организована на два пункта, у Инђији и у Бешки, које се састоје од амбуланте са теренским екипама, а на сваком пункту ради по једна екипа. Служба је организована тимски, а екипа се састоји од лекара, два техничара-сестре и возача.Служба организује збрињавање витално угрожених болесника по принципима и алгоритмима Европских стандарда, а све у циљу повећавања преживљавања, смањењу последица од насталих болести и повреда и повећању квалитета живота. Приоритет првог реда хитности су болесници са наглим губитком свести, престанком рада срца, политрауматизовани, несреће разних узрока и акутна токсиколошка стања.Најчешће заступљена стања су:
-кардиоваскуларне болести
-обољења органа за дисање
-повреде – саобраћајне, разне друге несреће
-психијатријске болести – пијанство, наркоманија
-обољена органа за варење

Поред стандардних, служба обавља и друге нестандардне услуге у складу са законским прописима, као што су дежурства на јавним скуповима, друштвеним, културним, спортским манифестацијама, и свим осталим активностима где је повећан ризик од појављивања болести и повређивања. Служба уз сарадњу са службом за кућно лечење и осталим службама организује и пружа услуге превоза непокретних и тешко покретних особа.

У сарадњи са Ресусцитационим саветом СЦГ и Европским ресусцитационим саветом (ЕРЦ) радници СХМП су посебно обучени за пружање ургентне помоћи и терапије код застоја рада срца и дисања на начин како се то ради у земљама ЕУ. Сарадњом са Општином Инђија и набавком аутоматских дефибрилатора и размештањем на јавним местима, сарадњом са грађанима који се едукују за пружање прве помоћи док нестигне хитна помоћ, квалификованим медицинским кадром и радом по савременим светским принципима повећава се могућност да угрожени грађани преживе и најтежа стања и да им се побољша квалитет живота.

ТЕЛЕФОН 194 ili +381 ( 0 ) 22/551-124 – ПУНКТ ИНЂИЈА
+381 ( 0 ) 22/560-805 – ПУНКТ ИНЂИЈА
+381 ( 0 ) 22/570-015 – ПУНКТ БЕШКА


Хитна медицинска помоћ је организациона јединица Дома здравља Инђија “Др Милорад Мика Павловић”. Оранизује делатност из ургентне медицине током целе године, са радним временом од 0-24ч.

Организује медицинске збрињавање витално угрожених болесника по принципима и алгоритмима Европских стандарда, као и поштовање правила златног сата. Приоритет првог реда хитности су болесници са наглим губитком свести, престанак рада срца било које етиологије, политрауматизовани и сва акутна токсиколошка стања разних узрока, несреће разних узрока.

Поред стандардних услуга обавља и нестандардне, према законским прописима и потребама организатора (општинске манифестације, спортске, културне организације итд.).

Најчешће заступљена стања су:
-кардиоваскуларна (инфаркт миокарда, цереброваскуларни инсулт, емболије…)
-обољења органа за дисање
-обољења органа за варење
-повреде (саобраћајне, разне несреће)
-акутно пијанство + наркоманија

Служба је организована тимски.

Тим сачињава један лекар, 2 медицинске сестре – техничари и возач.

Начелник СХМП

Др Ивана Кицивој

тел: +381 ( 0 ) 22/560-805

Главна медицинска сестра/техничар:

Ђорђе Иброчић
тел: +381 ( 0 ) 22/560-805

Шеф возног парка

Живан Обрадов
телефон +381 ( 0) 62/888-5493

Телефони:
+381 ( 0 ) 22/ 551-124 – Инђија
+381 ( 0 ) 22/ 570-015 – Бешка

Адреса:
Српскоцрквена бр. 5 Инђија
ХМП Бешка – Краља Петра I 33