Овлашћено лице за заштиту података о личности


Овлашћено лице за заштиту података о личности – на основу одлуке бр. 01-231 од 29.01.2024. године – чланови 56 и 58 Закона о заштити података о личности.

Радован Миливојевић Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

Адреса: Српскоцрквена 5 Инђија,

Тел: 022/510-075
Радно време: Сваког радног дана у времену од 07 до 15 сати
Имејл. pravnik@dzindjija.rs