GLOBAL FOND

Под покровитељством Global fonda, Дом здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија учествује у два пројекта:

1. Пројекат превенције ХИВ/АИДС у затворској популацији – започет 2008 г
2. Пројекат „Програм Метадонске терапије“ – започет 2010 г