Кућно лечење


Кућно лечење је организациона јединица Дома здравља Инђија “Др Милорад Мика Павловић”. Радно време Службе је од 7 до 19 ч. Првенствено обавља кућне посете код тешких непокретних болесника, клинички испитаних, акутно обољење чије здравственно стање не захтева искључиво болничко лечење, као и болеснике који су са болничког лечења упућени на кућно као наставак терапије. У стану болесника поред прегледа обавља се: парентерална терапија (и.м., и.в., с.ц.) инфузије, пласирање катетра, мале хирушке интервенције, узимање материјала за лабораторијске и бактериолошке претраге, здравствена нега децубитуса, хируршких рана, здравствено васпитни рад чланова породице о нези и исхрани оболелих.  

Кућно лечење покрива град Инђију и Бешку.

Телефон:
+381 ( 0 ) 22/ 561-124 локал 119

Адреса:
Српскоцрквена бр. 5 Инђија