Медицина рада

Диспанзер медицине рада


Медицина рада је организована као Диспанзер за превентивно – куративну здравствену заштиту радника. Радно време је од 07 – 13:30 часова од понедељка до петка.

КАДАР

У медицини рада запослено је 4 радника.Од тога су: 1 специјалиста медицине рада, 2 медицинске сестре и 1 административни радник.

ОПРЕМА

Поседујемо следеће апарате за функционалну дијагностику: ЕКГ, спирометар, оторајтер, аудиометар. Сви апарати су портабилни за прегледе који се обављају на терену.

Такође одређујемо телесну висину, телесну тежину, обим појединих делова тела као и калоријски тест.

О НАМА

У раду са пацијентима трудимо се радити на унапређењу здравља индивидуалним приступом. Превентивно деловање је саставни део нашег рада. За сваког корисника наших услуга има довољно времена и стрпљења. Обими прегледа и поједини лекови у неким случајевима су законом одређени, али ми чинимо најбоље за оне који затраже наше услуге.

У савременом пословном свету послодавци често захтевају детаљан извештај о стању својих запослених и при чему је веома важно штитити приватност појединца, што ми и чинимо.

УСЛУГЕ

-Претходни прегледи за запошљавање
-прегледи са посебним условима / законска је ОБАВЕЗА обавити претходни преглед за послове са посебним условима рада
-прегледи без посебних услова / препоручује се сваком јер радника и послодавца штити од евентуалног -несклада између могућности појединца и захтева радног места
-Периодични прегледи / законска ОБАВЕЗА која уједно даје могућност послодавцу да правилно располаже с кадром и прати укупно здравствено стање запослених. Ова врста прегледа која се у правилним временским раздобљима понавља пружа сваком појединцу увид у стварно стање те превенцију болести везане за рад.
-Прегледи возача:
-Обављају се прегледи кандидата и возача за А, Б, Ц, Е, Д и Ф категорију
-аматера
-професионалаца
-Систематски прегледи су прегледи који дају увид у опште здравствено стање и препоручују се послодавцима за праћење општег здравственог стања запослених и за праћење хроничних и дегенеративних обољења.
-Прегледи за професионалну оријентацију и селекцију – одабрати позив у складу са здравственим могућностима
-Прегледи за професионалну селекцију и преквалификацију у сарадњи са Тржиштем рада
-Учествујемо у процени ризика на радном месту и радној околини
-Обављамо послове оспособљавања запослених за пружање прве помоћи
-Вршимо анализу повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом
-Консултантске услуге – консултације за оцену радне способности и све остале из области медицине рада обухваћене законом
-Прегледи у циљу унапређења здравља, дијагностике и лечења

КОНТАКТ

Начелник Диспанзера медицине рада

Лазић др Јагода, спец. медицине рада, радно време од 07 до 13:30 часова
Контакт телефон: +381 ( 0 ) 22/561 – 124 локал 152

Надзорна сестра Диспанзера медицине рада
Јелена Штрбац
Контакт телефон: + 381 (0 ) 22/ 561 – 037