Гинекологија


Служба за здравствену заштиту жена

Служба за здравствену заштиту жена обавља примарну здравствену заштиту становница општине Инђија и околних насеља кроз превентиву и куративу, дијагностику и терапију, континуирани здравствено-васпитни рад,и рад у Саветовалисту за труднице и контрацепцију. Рад се обавља у служби где је максимална доступност пацијената до изабраног лекара, без упута од стране лекара опште медицине.

Редослед хитних стања у служби за здравствену заштиту жена:

1. Крварења
2. Акутни болови
3. Труднице са акутним проблемима
4. Породиље са температуром и крварењем
5. Особе са поцебним потребама
6. Психијатријски пацијенти
7. Пацијенти по отпусту из болнице
8. Малолетна лица у пратњи родитеља/старатеља
9. Пацијенти упућени од стране лекара друге специјалности из Дома здравља
10. Пацијенти са продуженом потребом за терапијом  
 

главна сестра службе – акушерска сестра Ирена Бодрожић

Телефони за заказивање прегледа:

022/561-282 лок:138

069/8528-379

РАД СЛУЖБЕ

У служби је запослено 4 специјалиста гинекологије и бабица. Ради се у две смене, са по два гинеколога у смени. Радно време је од 07:00-20:00, две радне суботе по лекару и рад недељом за поделу терапије.      

Од 01.08.2016. године почело је да ради и саветовалиште за труднице.