Како изабрати лекара


Процедура за избор лекара је крајње једноставна, а за регистрацију је потреба оверена нова здравствена књижица и лична карта. Да би се изабрао лекар потребно је јавити се сестри на шалтеру, док је списак свих лекара који могу бити бирани истакнут на свим местима где се грађани могу опредељивати. Образац – Изјава о избору и промени изабраног лекара се попуњава у три примерка, од којих један остаје код изабраног лекара, један се шаље матичној филијали Републичког завода за здравствено осигурање, док један примерак задржава пацијент. Лекар се бира на годину дана, а по истеку овог периода, уговор се аутоматски продужава, уколико пацијент не инсистира на промени изабраног лекара. Пре истека календарске године, пацијент може да промени изабраног лекара ако промени место пребивалишта, ако није задовољан услугом, ако лекару престане радни однос, ако је изабрани лекар одсутан дуже од шест месеци, али и из других оправданих разлога.

Изабрани педијатар

Избор педијатра се обавља веома једноставно и брзо. Малолетном детету лекара бирају родитељи, са личном картом и дететовом здравственом књижицом. Одабир лекара се може учинити у Дому здравља, на територији филијале здравственог осигурања која је издала здравствену књижицу или у месту сталног или привременог боравка.
Изабрани педијатар прати дете од првог дана живота па све до пунолетства. То је дуг период у ком дете расте, развија се, сазрева у психофизички, социјално, емотивно зрелу особу, али и период у ком се многе болести могу открити на време, а неке и спречити. Задатак сваког педијатра је и спречавање компликација болести, унапређивање квалитета живота, спречавање инвалидности, а тиме и продужење живота појединца.
Предност изабраног педијатра се огледа у томе да он води рачуна о свим сегментима здравља детета, у редовном је контакту са њим, боље га познаје и упућенији је у његово здравствено стање.

Изабрани гинеколог

Жене, осим што морају да изаберу свог лекара опште праксе или медицине рада, имају право, али и обавезу да изаберу и гинеколога. На избор гинеколога имају све женске особе старије од 15 година. Изабрани гинеколог се стара о репродуктивном здрављу женске популације, али је његов велики значај и у превентивном раду. Редовним прегледима могу се:

-открити премалигне и малигне промене,
-лечити хормонски проблеми,
-контролисати рађање,
-радити правовремено планирање породице,
-смањити могућност развоја стања која воде ка стерилитету.

Родитељство не почиње трудноћом, већ много раније. Са својим личним гинекологом може се обезбедити сигурнија трудноћа. Планирање трудноће као и сама трудноћа су специфична стања која морају да прате стручњаци првенствено због здравље мајке и бебе. Не може се очеквати добра и адекватна нега уколико се стално мења лекар јер праћење трудноће на тај начин нема континуитет. Изузетно је важно да се рано открију оштећења плода, што због напретка науке више није проблем медицине, већ и због правовременог одласка код лекара.

Изабрани стоматолог

Право на изабраног доктора стоматологије имају:

-Деца до навршених 18 година живота
-Жене у току трудноће и 12 месеци после порођаја
-Особе старије од 65 година (само за акрилатне протезе – остале услуге плаћају)
-Особе пре трансплатације бубрега и операција на срцу
-Особе у преоперативном и постоперативном третману малигних болести максилофацијалног предела
-Особе са урођеним и стеченим деформитетима лица и вилица у оквиру преоперативног и постоперативног третмана
-Особе у оквиру посттуморске рехабилитације и реконструкције

Све категорије становништва које имају право да бирају лекара, па самим тим и стоматолога, морају имати нове здравствене легитимације, уредно оверене, да би могли да потпишу Изјаву о избору. Предност изабраног стоматолога је и у томе што он води рачуна о деци, од најранијег узраста па све до навршених 18 година, те примењујући сва правила и принципе превентивног програма настоји да се каријес фреквенца сведе на минимум. Наравно, сарадња се очекује и од родитеља који треба да доведе дете на преглед.