Метадонски центар

Метадонски центар ради понедељком, четвртком и петком од 07-13 часова, а уторком и средом од 07 до 15:30 часова.

У метадонском центру се могу добити информације на телефон 022-510-400 и 069-85-28-375 који је доступан 24 часа.

Пацијентима се не заказују прегледи и није им потребан упут.

Саветовалиштни рад се обавља свакодневно кроз индивидуални и групни здравствено-васпитни рад.

Индивидуални здравствено васпитни рад се спроводи са корисницима психоактивних супстанци. Групни здравствено васпитни рад се обавља са корисницима психоактивних супстанци и са члановима њихове породице.

У спровођењу здравствено васпитног рада учествује тим: психијатар, психолог, социолог, специјалиста социјалне медицине и епидемиолог. Здравствено васпитне активности се спроводе и у заједници кроз сарадњу са РТВ Инђија, где се ради превенцији болести зависности и мотивацији зависника од психоактивних супстанци да се јаве у Метадонски центар.