О нама


Установа акредитована на 7 година

Решењем Р1-3-09/2019 Дом здравља „др Милорад Мика Павловић“ је акредитован као здравствена установа за коју је утврђено да испуњава Стандарде за акредитацију здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите. Дом здравља је стекао сертификат о акредитацији за области:

-Здравствена заштита одраслих становника
-Здравствена заштита жена
-Здравствена заштита деце и школске деце-Специијалистичко консултативну делатност
-Поливалентна патронажа
-Радиолошка дијагностика
-Лабораторијска дијагностика
-Фармацеутска здравствена делатност
-Животна средина
-Људски ресурси
-Управљање информацијама
-Руковођење
-Управљање
-Физикална медицина и рехабилитација
-Стоматолошка здравствена заштита
-Зубна техника
-Радиолошка дијагнотика стоматологија