Поливалентна патронажна служба

Поливалентна патронажна служба је део здравствене службе чији је циљ да кроз здравствено васпитни рад у породици унапреди највеће људске вредности, здравље и живот.

Циљ рада је:

1.очување и унапређење здравља у породици

2.отклањање фактора ризика за настанак болести

3.препознавање потреба корисника здравствене заштите

4.здравствено просвећивање ради усвајања здравих навика

Поливалентна патронажна служба се бави здравственим радом преко:

1. кућних посета (70%)

У кућним посетама обилазе се : труднице ,породиље ,новорођенчад,одојчад ,мала и предшколска деца ,жене генеративног и постгенеративног доба ,особе преко 65 година ,дијабетичари ,оболели од кардиоваскуларних ,малигних ,прогресивних неуро-мишићних болести и туберкулозе.
2. здравствено васпитним радом у локалној заједници – (30%)

(месна заједница,школе,прешколске установе ,радне организације ….)
Редовно се одржавају активности са циљем промоције здравља породице и локалне заједнице као и едукација становништва о здравим стиловима живота ,очување и унапређење здравља деце ,лица старијих од 65 година ,промоција одговорног родитељства и по потреби повезивање породица са службама здравствене и социјалне заштите.

Поливалентна патронажна служба учествује у раду мобилне јединице Превентивног центра ,обавља здравствено васпитни рад и врши промоцију здравог одраслог становништва у заједници пратећи Календар здравља .

Активно сарађује са свим структурама у локалној заједници (месна заједница ,Центар за социјални рад ,Црвени крст….).

Патронажна служба – Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“:

в.м.с. Ружица Станковић

в.м.с. Љиљана Иванчевић

м.с.Оливера Пјевац

м.с. Катица Кнежевић

Радно време: Понедељак – Петак 07-14ч, суботом од 08-12ч
м.с. Мирјана Опачић  ( Љуково и Јарковци)

Радно време: Понедељак – Петак 07-14ч, прва радна субота у месецу од 08-12ч
м.с. Весна Алан (Крчедин)

Радно време :˙Понедељак – Петак 07-14ч, прва радна субота у месецу од 08-12ч

Емаил : patronaza@dzindjija.rs 

Патронажна служба у Дому здравља Инђија се налази у делу код Медицине рада и Физикалне терапије.