Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја


Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја – на основу Одлуке бр. 01-230 од 29.01.2024. године – Члан 38 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Радован Миливојевић Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

Адреса: Српскоцрквена 5 Инђија,

Тел: 022/510-075
Радно време: Сваког радног дана у времену од 07 до 15 сати
Имејл. pravnik@dzindjija.rs