Правилници


Правилник о садржају и обиму здравствених услуга и о партиципацији за 2019

Правилник о медицинско техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

Табела 1: ЛИСТА ПОМАГАЛА

Правилник о условима и начину упућивања осигураниx лица на лечење у иностранство

Правилник о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите

Правилник о организацији и раду лекарских комисија

Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите

Правилник о набавкама у дому здравља „др Милорад Мика Павловић“ Инђија 2024.