Обавештење о дежурству


Дежурство у Дому здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија се уводи за дане државног и верског празника, и то: 01, 02, 03. и 07. јануара 2023. године према следећем распореду:

1. ПЕДИЈАТРИЈА У ИНЂИЈИ: 02, 03. и 07. јануара 2023. год. од 07 до 14 часова;

2. ОПШТА ПРАКСА ИНЂИЈА:
– 01. јануара 2023. год. од 08 до 12 часова;
02. јануара 2023. год. од 07 до 14 часова;
– 03. јануара 2023. год. од 07 до 14 часова;
– 07. јануара 2023. год. од 07 до 14 часова;

3. АПОТЕКА У ИНЂИЈИ: 02, 03. и 07. јануара 2023. год. од 07 до 14 часова;

4. КОВИД АМБУЛАНТА: 02, 03. и 07. јануара 2023. год од 08 до 14 часова;

5. СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ И РТГ ДИЈАГНОСТИКЕ: 02. и 03. јануара 2023. год од 07 до 12 часова;

6. СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА: 02. јануара 2023. год. од 07 до 13 часова;

7. СЛУЖБА КУЋНЕ НЕГЕ ИНЂИЈА – подела терапије на терену: 01, 02, 03. и 07. јануара 2023. године од 07 до 17 часова;

8. СЛУЖБА КУЋНЕ НЕГЕ БЕШКА – подела терапије на терену: 01, 02, 03. и 07. јануара 2023. године од 07 до 12 часова;

9. СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ – ПУНКТ ИНЂИЈА (две екипе за новогодишњу ноћ):
– 31.12.2022. год. од 19 до 07 часова; 
01, 02, 03. и 07. jануарa 2023. године – једна екипа 24 сата;

10. СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ – ПУНКТ БЕШКА (једна екипа за новогодишњу ноћ): – 31.12.2022. год. од 19 до 07 часова;
01, 02, 03. и 07. jануарa 2023. године – једна екипа 24 сата.


Share