О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    О   Д Е Ж У Р С Т В У


            Дежурство у Дому здравља „ Др Милорад – Мика Павловић “ Инђија се уводи за дане државног празника и то: 15. и 16.  фебруара 2024.године према следећем распореду:

  1. ПЕДИЈАТРИЈА У ИНЂИЈИ:     15. и 16 . фебруар 2024. год. од 07 до 14 часова;
  1. ОПШТА ПРАКСА ИНЂИЈА:     15. и 16 . фебруар 2024.год. од 07 до 14 часова;
  1. АПОТЕКА У ИНЂИЈИ:              15. и 16 . фебруар 2024.год. од 07 до 14 часова;
  1. OДЕЉЕЊЕ  ЛАБОРАТОРИЈСКЕ  ДИЈАГНОСТИКЕ:

                                                                  16.фебруар  2024. год од 07 до 12 часова;

  1. СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА: 16. фебруар 2024.год. од 07 до 13 часова
  1. СЛУЖБА КУЋНЕ НЕГЕ ИНЂИЈА – подела терапије на терену: 15. и 16.    

                                                                               фебруар 2024. године од 07 до 17 часова;

  1. СЛУЖБА КУЋНЕ НЕГЕ БЕШКАподела терапије на терену: 15. и 16.    

                                                                   фебруар 2024. године од 07 до 12 часова;

  1. СЛУЖБА  ХИТНЕ  МЕДИЦИНСКЕ  ПОМОЋИ  – ПУНКТ ИНЂИЈА И  ПУНКТ БЕШКА:  15. и 16. фебруар 2024.године –   24 сата;

                                                                                         в.д. Директор

_________________

Др Драган Ђорђевић,

Спец.гинекологије и акушерства


Share