Обавештење о дежурству


Дежурство у Дому здравља “Др Милорад – Мика Павловић” Инђија  уводи се за дане верског празника, и то: 17, 18, 19. и 20. априла 2020. године према следећем распореду:

  1. ПЕДИЈАТРИЈА ИНЂИЈА: 17, 18. и 20. априла 2020. године од 07 до 14 часова;
  2. ОПШТА МЕДИЦИНА ИНЂИЈА: 17, 18. и 20. априла 2020. године од 07 до 14 часова, а 19. априла 08 до 12 часова;
  3. АМБУЛАНТА ЗА РЕСПИРАТOРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ: 17, 18, 19. и 20.  априла 2020. године од 07 до 22 часа;
  4. CALL ЦЕНТАР У АМБУЛАНТИ ЗА РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ: 17, 18, 19. и 20. априла 2020. године од 07 до 17 часова;
  5. ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА: 17. и 20. априла од 09 до 12 часова;
  6. РТГ ДИЈАГНОСТИКА: 17. и 20. априла од 09 до 12 часова;
  7. АПОТЕКА У ИНЂИЈИ: 17, 18. и 20. априла 2020. године од 08 до 15 часова;
  8. СЛУЖБА КУЋНЕ НЕГЕ ИНЂИЈА – подела терапије на терену: 17, 18, 19. и 20. априла 2020. године од 07 до 17 часова;
  9. СЛУЖБА КУЋНЕ НЕГЕ БЕШКА – подела терапије на терену: 17. и 20. априла 2020. године од 07 до 13 часова, а 18. и 19. априла поделу терапије на терену ради Служба хитне медицинске помоћи Бешка;
  10. СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ – ПУНКТ ИНЂИЈА И ПУНКТ БЕШКА дежура 24 часа.

Share