Нивелација терена иза зграде Дома здравља


Ове недеље је одрађена нивелација терена иза зграде Дома здравља, до канала, како би се решио проблем сливања атмосферских вода испод саме зграде. Велики пад терена ка згради је нивелисан насипањем земље и нивелацијом исте, како не би долазило до подливања воде испод саме зграде и пропадања темеља.


Share