ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЖУРСТВУ


Дежурство у Дому здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија се уводи за дане државног празника и то: 30. aприл, 01, 02, 03. и 04. мај 2021.године према следећем распореду:

 1. ПЕДИЈАТРИЈА У ИНЂИЈИ: 30. април, 01, 03. и 04. мај 2021. год. од 07 до 14 часова;
 2. ОПШТА МЕДИЦИНА  ИНЂИЈА:   30. април, 2021. год. од 07 до 14 часова;
  01. мај 2021, године од 07 до 14 часова;
  02. мај 2021. године од 08 до 12 часова;
  03. мај 2021. године од 07 до 14 часова;
  04. мај 2021. године од 07 до 14 часова
 3. СТОМАТОЛОГИЈА  ИНЂИЈА: 03. мај 2021. год. 07 до 13 часова;
 4. АПОТЕКА У ИНЂИЈИ:  30. април, 2021. године од 08 до 15 часова
  01. мај 2021. године од 08 до 15 часова;
  03. мај 2021. године од 08 до 15 часова;
  04. мај 2021. године од 08 до 15 часова;
 5. КОВИД АМБУЛАНТА : 30. април, 01, 03. и 04. мај 2021. год. од 08 до 19 часова;
  02. маја од 08 до 14 часова;
 6. ПУНКТ ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ ИНЂИЈА: 03. и 04. мај 2021. год. од 07 до 20 часова;
 7. ПУНКТ ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ БЕШКА: 04. мај 2021. године од 07 до 14 чaсова;
 8. СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ И РТГ ДИЈАГНОСТИКЕ: 01. и 03. мај 2021. год. од 08 до 13 часова;
 9. СЛУЖБА КУЋНЕ НЕГЕ ИНЂИЈА – подела терапије на терену: 30. април, 01, 02, 03. и 04. мај 2021. год. од 07 до 17 часова;
 10. СЛУЖБА КУЋНЕ НЕГЕ БЕШКА – подела терапије на терену: 30. април, 01, 02, 03. и 04. мај 2021. год. од 07 до 12 часова;
 11. СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ  – ПУНКТ ИНЂИЈА И ПУНКТ БЕШКА: 30. април, 01, 02, 03. и 04. мај 2021. године – 24 сата;

Share