Дани акредитације


У периоду од 09.06. до 12.06.2019. године у Дому здравља „Др Милорад-Мика Павловић„ Инђија одржаће се дани акредитације. У посету Дому здравља Инђија долазе спољашњи оцењивачи из Агенције за акредитацију здравствених установа Србије. Вођа тима је др Милена Ђукић, а чланови др Весна Вујичић и Наташа Милошевић који ће оцењивати квалитет здравствених услуга као и безбедност пацијената и запослених.


Share