Санитарни прегледи у Дому здравља Инђија

6d9fdc4822b2ed1e8f829f835a8a4bc8-image-180x180

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕД


ПРИЈЕМ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД

Понедељак – Четвртак 07:30 до 9:30 часова

ИЗДАВАЊЕ САНИТАРНИХ КЊИЖИЦА

Четвртак 11ч-13ч

Петак 11ч-13ч 

Контакт телефон :

022/561-028
022/561-124
022/561-538
022/561-282

лок.107

мобилни телефон 069-85-28-369

pranje-ruku

Обавезном здравственом прегледу ,у складу са законом и Правилником о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених, других лица и клицоноша (Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 20/2006 и 27/2006) подлежу лица запослена на пословима:

Члан 2.

1) јавног снабдевања становништва водом за пиће;

2) производње, промета и услуживања животних намирница, изузев лица запослених у производњи жестоких алкохолних пића, вина, сирћета и сирћетне киселине;

3) исхране и неге у предшколским установама, установама за колективни смештај деце и омладине и установама социјалне зашите за смештај одређених категорија лица;

4) здравствених прегледа, лечења и неге болесника и пословима одржавања хигијене у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, на одељењима са повећаним ризиком од заразе, и то:

(1) на одељењима за акушерство са боксовима за новорођену децу;

(2) на одељењима за превремено рођену децу;

(3) на дечијим одељењима здравствених установа у којима се обавља стационарна здравствена заштита;

(4) у операционим блоковима;

(5) на одељењима интензивне неге;

(6) на одељењима за лечење опекотина и транплантације ткива и органа;

(7) на одељењима за хемодијализу и перитонеалну дијализу;

5) пружања хигијенске неге и улепшавања лица и тела и пословима пружања немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже (берберске, фризерске, масерске, педикирске, маникирске, козметичке услуге, као и услуге депилације, тетоваже, пирсинга и сл.);

6) производње лекова и козметичких средстава.

Члан 3.

Лица која у току школовања обављају обавезну праксу на пословима утврђеним у члану 2. овог правилника подлежу обавезном здравственом прегледу прописаном за запослене на пословима на којима ће обављати обавезну праксу, под условима, у роковима и на начин прописан за лица запослена на тим пословима.

Да би се обавио санитарни преглед потребно је :

1.Уредно попуњена санитарна књижица:

-уписане генералије

-фотографија залепљена на предвиђено место

2. Са собом понети важећи документ са фотографијом (лична карта, возачка дозвола,пасош)

3. Узорак столице донети у предвиђеној амбалажи напуњеној до пола узорком столице (за лица којима је потребан узорак столице за санитарни преглед)

4. На преглед доћи са кратким, уредним и чистим ноктима на рукама.

5. Потврда о уплати

6. По обављеном санитарном прегледу, санитарне књижице је потребно преузети лично!
Share