Педијатрија


Пријатељи деце (Изабрани лекари):

Начелник службе: прим. спец. др Весна Петровић
прим. спец. др Тања Рожек Митровић
спец. др Душанка Дробац
др Тамара Урошевић
др Јелена Петров Обеид
др Александра Христов

Телефони:

Предшколски диспанзер
022/561-282 Информације
022/561-036; 062/888-1869 Савети

Школски диспанзер
022/561-282 Информације
062/852-8410 Савети


Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија © 2023