Педијатрија


Пријатељи деце (Изабрани лекари):

Начелник службе: спец. др Данило Вишњевац
спец др Гордана Башић
спец др Душанка Дробац
др Андријана Милковић
др Александра Христов
др Рената Продановић
спец др Весна Петровић
спец др Тања Рожек Митровић


Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија © 2022