Поливалентна патронажна служба

Поливалентна патронажна служба је део здравствене службе чији је циљ да кроз здравствено васпитни рад у породици унапреди највеће људске вредности, здравље и живот.

 

Циљ рада је:

1.очување и унапређење здравља у породици

2.отклањање фактора ризика за настанак болести

3.препознавање потреба корисника здравствене заштите

4.здравствено просвећивање ради усвајања здравих навика

Поливалентна патронажна служба се бави здравственим радом преко:

1. кућних посета (70%)

У кућним посетама обилазе се : труднице ,породиље ,новорођенчад,одојчад ,мала и предшколска деца ,жене генеративног и постгенеративног доба ,особе преко 65 година ,дијабетичари ,оболели од кардиоваскуларних ,малигних ,прогресивних неуро-мишићних болести и туберкулозе.
2. здравствено васпитним радом у локалној заједници – (30%)

(месна заједница,школе,прешколске установе ,радне организације ….)
Редовно се одржавају активности са циљем промоције здравља породице и локалне заједнице као и едукација становништва о здравим стиловима живота ,очување и унапређење здравља деце ,лица старијих од 65 година ,промоција одговорног родитељства и по потреби повезивање породица са службама здравствене и социјалне заштите.

Поливалентна патронажна служба учествује у раду мобилне јединице Превентивног центра ,обавља здравствено васпитни рад и врши промоцију здравог одраслог становништва у заједници пратећи Календар здравља .

Активно сарађује са свим структурама у локалној заједници (месна заједница ,Центар за социјални рад ,Црвени крст….).

Надзорна сестра

м.с. Јасмина Стошић

телефон 062-888-32-90


Патронажна служба – Дом здравља “Др Милорад Мика Павловић”:

в.м.с. Ружица Станковић тел.069-85-28-329 (Инђија)

в.м.с. Љиљана Иванчевић тел.069-85-28-301 (Инђија)

м.с.Оливера Пјевац тел 069 -85-28-344 (Инђија)

м.с. Катица Кнежевић тел. 069 -85-28-343 (Инђија)

Радно време: Понедељак – Петак 07-14ч, суботом од 08-12ч


м.с. Мирјана Опачић тел: 069/8528-355 ( Љуково и Јарковци)

Радно време: Понедељак – Петак 07-14ч, прва радна субота у месецу од 08-12ч


Струковна медицинска сестра – бабица Јасмина Темуновић тел: 069/8528-314 (Бешка)

Радно време: Понедељак – Петак 07-14ч, прва радна субота у месецу од 08-12ч


м.с. Весна Алан тел. 062/888-18-74 (Крчедин)

Радно време :˙Понедељак – Петак 07-14ч, прва радна субота у месецу од 08-12ч


Контакт тел: 022-561-282 лок 117 , Поливалентна патронажна служба Инђија

Емаил : patronaza@dzindjija.rs 

Патронажна служба у Дому здравља Инђија се налази у објекту Дечијег диспанзера – превентивни део.

Оставите одговор