ИТ подршка

Одсек за ЗИС Дома здравља „Др Милорад-Мика Павловић“

Мартиновић Ненад

Митровић Драган

022/561-282 lok 159 i 117

 
Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија © 2023