Кућно лечење

Служба кућног лечења

Кућно лечење је организациона јединица Дома здравља Инђија “Др Милорад Мика Павловић”. Радно време Службе је од 7 до 19 ч.

Првенствено обавља кућне посете код тешких непокретних болесника, клинички испитаних, акутно обољење чије здравственно стање не захтева искључиво болничко лечење, као и болеснике који су са болничког лечења упућени на кућно као наставак терапије. У стану болесника поред прегледа обавља се: парентерална терапија (и.м., и.в., с.ц.) инфузије, пласирање катетра, мале хирушке интервенције, узимање материјала за лабораторијске и бактериолошке претраге, здравствена нега децубитуса, хируршких рана, здравствено васпитни рад чланова породице о нези и исхрани оболелих.


 
Кућно лечење покрива град Инђију и Бешку.  

  Телефон: +381 ( 0 ) 22/ 561-124 локал 119 Адреса: Српскоцрквена бр. 5 Инђија – кућно лечење –
Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија © 2021