Гинекологија

Служба за здравствену заштиту жена

Служба за здравствену заштиту жена обавља примарну здравствену заштиту становница општине Инђија и околних насеља кроз превентиву и куративу, дијагностику и терапију, континуирани здравствено-васпитни рад,и рад у Саветовалисту за труднице и контрацепцију. Рад се обавља у служби где је максимална доступност пацијената до изабраног лекара, без упута од стране лекара опште медицине.
Тимови изабраних лекара: – спец др Радован Крстић – акушерска сестра Марјановић Јелена – спец др Јово Комазец – акушерска сестра Милановић Марица – спец др Чедомир Драговић – акушерска сестра Стевановић Снежана
Редослед хитних стања у служби за здравствену заштиту жена:
1. Крварења 2. Акутни болови 3. Труднице са акутним проблемима 4. Породиље са температуром и крварењем 5. Особе са поцебним потребама 6. Психијатријски пацијенти 7. Пацијенти по отпусту из болнице 8. Малолетна лица у пратњи родитеља/старатеља 9. Пацијенти упућени од стране лекара друге специјалности из Дома здравља 10. Пацијенти са продуженом потребом за терапијом
Начелник службе: спец др Радован Крстић
главна сестра службе – акушерска сестра Стевановић Снежана Телефони за заказивање прегледа: 022/561-282 лок:138 069/8528-379

Рад службе

У служби је запослено 3 специјалиста гинекологије и бабица. Ради се у две смене, са по два гинеколога у смени.Радно време је од 07:00-20:00, две радна субота по лекару и рад недељом за поделу терапије.
Од 01.08.2016. године почело је да ради и саветовалиште за труднице.
Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија © 2022