Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија

Светски дан менталног здравља

Промоција менталног здравља и превенција менталних поремећаја и болести је саставни део Агенде одрживог развоја усвојене од стране Генералне скупштине Уједињених нација 2015. године,...