Структура

Структура запослених и ангажованих лица
Стручна спремаБрој систематизованих извршилаца на свим радним местимаБрој запослених на неодређено времеБрој запослених на одређено време у својству приправникаБрој запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)Број лица ангажованих ван радног односа
Висока8774 251
Виша2122 4 
Средња150141 26 
Нижа1514 16
Укупно2732510711

Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија © 2023