Структура

Структура запослених и ангажованих лица
Стручна спремаБрој систематизованих извршилаца на свим радним местимаБрој запослених на неодређено времеБрој запослених на одређено време у својству приправникаБрој запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)Број лица ангажованих ван радног односа
Висока8780 156
Виша2122 2 
Средња150142 28 
Нижа1513 13
Укупно2732570586

Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија © 2021