Структура

Структура Дома здравља У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности у Дому здравља се по функционалном принципу образују службе и то: 1. Служба за здравствену заштиту деце, 2. Служба за здравствену заштиту школске деце, 3. Служба за здравствену заштиту жена, 4. Служба за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем, 5. Служба за здравствену заштиту радника 6. Служба за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом, 7. Служба за поливалентну патронажу, 8. Служба за стоматолошку здравствену заштиту, 9. Служба за радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику, 10. Служба за фармацеутску здравствену делатност – Апотека 11. Служба за физикалну медицину и рехабилитацију, 12. Служба за специјалистичко – консултативну делатност, 13. Служба за правне и економске – финансијске послове и 14. Служба за техничке и друге сличне послове.

Оставите одговор