Структура

Структура запослених и ангажованих лица
Стручна спремаБрој систематизованих извршилаца на свим радним местимаБрој запослених на неодређено времеБрој запослених на одређено време у својству приправникаБрој запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)Број лица ангажованих ван радног односа
Висока8772 206
Виша2122 3 
Средња150139 23 
Нижа1515 13
Укупно2732480596

Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија © 2022