Контакт

Дом здравља “Др Милорад Мика Павловић” Инђија

Дом здравља “Др Милорад – Мика Павловић” Инђија основан је 1956. године као државна установа што је и данас.

Седиште Дома здравља је у Инђији, улица Српскоцрквена бр. 5.

Tel. 022/561-282

Бројеви централе:

  1. 022/561-282
  2. 022/561-028
  3. 022/561-538
  4. 022/561-124

Fax. 022/510-035

E-mail:
dzindjija@neobee.net
direktor@dzindjija.rs

Директор Дома здравља, спец. др Јово Комазец , специјалиста гинекологије и акушерства.

Помоћник директора др Данијела Бељић, спец. опште медицине

 

Телефони Дома здравља у Инђији:
централа 022/561-282,
факс. 510-035
Секретарица директора 510-035
Шеф одељења за опште и правне послове 560-508
Шеф одсека за финансијске послове 560-804
Шеф одсека за рачуноводствене послове 561-282 лок. 185

Педијатријска служба 561-036
Диспанзер за жене 561-124 локал 138

Служба хитне медицинске помоћи 560-805
Диспанзер медицине рада 561-037
Магацин 560-507
Апотека 561-474

Амбуланта Бешка 570-030
Служба хитне медицинске помоћи Бешка 570-015
Апотека Бешка 570-038

Амбуланта Крчедин
500-306

Амбуланта Нови Карловци
584-015

Амбуланта Нови Сланкамен
591-403

Амбуланта Марадик
506-608

Амбуланта Чортановци
580-028

Амбуланта Љуково
587-978

Амбуланта Јарковци
504-808

Comments are closed.