Контакт

Седиште Дома здравља је у Инђији, улица Српскоцрквена бр. 5.
Тел. 022/561-282 Бројеви централе:
  1. 022/561-282
  2. 022/561-028
  3. 022/561-538
  4. 022/561-124
Факс. 022/510-035 И-мејл:: dzindjija@neobee.net direktor@dzindjija.rs Директор Дома здравља, спец. др Јово Комазец , специјалиста гинекологије и акушерства. Помоћник директора др Данијела Бељић, спец. опште медицине Телефони Дома здравља у Инђији: Централа 022/561-282, Факс. 510-035 Секретарица директора 510-035 Шеф одељења за опште и правне послове 560-508 Шеф одсека за финансијске послове 560-804 Шеф одсека за рачуноводствене послове 561-282 лок. 185 Педијатријска служба 561-036 Диспанзер за жене 561-124 локал 138 Служба хитне медицинске помоћи 560-805 Диспанзер медицине рада 561-037 Магацин 560-507 Апотека 561-474 Амбуланта Бешка 570-030 Служба хитне медицинске помоћи Бешка 570-015 Апотека Бешка 570-038 Амбуланта Крчедин 2500-306 Амбуланта Нови Карловци 584-015 Амбуланта Нови Сланкамен 591-403 Амбуланта Марадик 506-608 Амбуланта Чортановци 580-028 Амбуланта Љуково 587-978 Амбуланта Јарковци 504-808

Comments are closed.