Анкете

Како сте задовољни здравственом заштитом на територији општине Инђија?

  • Веома незадовољан (38%, 10 Votes)
  • Веома задовољан (27%, 7 Votes)
  • Незадовољан (15%, 4 Votes)
  • Ни задовољан ни незадовољан (12%, 3 Votes)
  • Задовољан (8%, 2 Votes)

Total Voters: 26

Start Date: 31. јула 2019. @ 8:50 pm
End Date: No Expiry

Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија © 2022