О нама

Установа акредитована на 7 година

Решењем А-3-07/2011 Дом здравља “др Милорад Мика Павловић” је акредитован као здравствена установа за коју је утврђено да испињава Стандарде за акредитацију здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите.Дом здравља је стекао сертификат о акредитацији за области:

-Здравствена заштита одраслих становника
-Здравствена заштита жена
-Здравствена заштита деце и школске деце
-Специијалистичко консултативну делатност
-Поливалентна патронажа
-Радиолошка дијагностика
-Лабораторијска дијагностика
-Фармацеутска здравствена делатност
-Животна средина
-Људски ресурси
-Управљање информацијама
-Руковођење
-Управљање
У поступку оцењивања квалитета рада Дома здравља “др Милорад-Мика Павовић” Инђија, према критеријумима који су утврђени стандардима за акредитацију здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите, применом скале за оцењивање критеријума која показује ниво усаглашености који је здравствена установа постигла по сваком критеријуму стандарда, Дом здравља “др Милорад-Мика Павловић” Инђија је остварио следеће оцене:

-Ниједан критеријум који се односи на безбедност пацијената у процесу лечења није оцењен оценом мањом од 4
-Остварио је 98,19% оцена 4 и 5
-Има 0,18% оцена 1 и 2
На основу наведених оцена Дом здравља је уручен сертификат А-3-08/2011 којим се потврђује да је Дом здравља “др Милорад Мика Павловић” прва и једина установа у Републици Србији која је до сада показала овакав квалитет услуга и стекла акредитацију на период од седам година.

Оставите одговор