Категорија: Дежурства

Обавештење о дежурству

Дежурство у Дому здравља „Др Милорад – Мика Павловић” Инђија уводи се за дане државног празника и то: 01. 02. и 03. маја 2022. године према следећем распореду:1. ПЕДИЈАТРИЈА ИНЂИЈА: 02. и 03. маја 2022. године од 07 до 14 часова;2. ОПШТА МЕДИЦИНА ИНЂИЈА: 01. маја 2022. године од 07 до 12 часова;02. маја 2022. године од […]

Обавештење о дежурству

Дежурство у Дому здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија се уводи за дане државног празника и то: 22, 23, 24. и 25. aприла 2022. године према следећем распореду:1. ПЕДИЈАТРИЈА У ИНЂИЈИ: 22, 23. и 25. април 2022. год. од 07 до 14 часова;2. ОПШТА МЕДИЦИНА ИНЂИЈА: 22. април 2022. године од 07 до 14 часова;23. април […]

Обавештење о дежурству

Дежурство у Дому здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија се уводи за дане државног празника и то: 15. и 16. фебруара 2022. године према следећем распореду:1. ПЕДИЈАТРИЈА У ИНЂИЈИ: 15. и 16. фебруар 2022. год. од 07 до 14 часова;2. ОПШТА ПРАКСА ИНЂИЈА: 15. и 16. фебруар 2022. год. од 07 до 14 часова;3. АПОТЕКА У ИНЂИЈИ: 15. […]

Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија © 2022