Увођење друге смене у амбулантама на селима


Од новембра месеца, уводи се рад друге смене у амбулантама по селима и то:

1. Амбуланта у Новим Карловцима ће радити другу смену уторком од 13:00 до 19:00 часова
2. Амбуланта у Новом Сланкамену ће радити другу смену четвртком од 13:00 до 19:00 часова
3. Амбуланта у Крчедину ће радити другу смену понедељком од 13:00 до 19:00 часова
4. Амбуланта у Марадику ће радити другу смену средом од 13:00 до 19:00 часова
5. Амбуланта у Чортановцима ће радити другу смену понедељком од 13:00 до 19:00 часова
6. Амбуланта у Љукову ће радити другу смену средом од 13:00 до 19:00 часова

Амбуланта у Бешки и даље ради сваки радни дан другу смену од 13:00 до 19:30 часова.


Share