32. недеља здравља уста и зуба


Чувам своје зубе, поносим се осмехом
(16.5.2022. – 22.5.2022)


Циљеви обележавања Недеље здравља уста и зуба јесу:
– Указати на значај оралног здравља и на могућност да се применом адекватних мера добро орално здравље може одржати током читавог живота
– Утицати на побољшање здравља уста и зуба деце и на стварање навике правилног одржавања хигијене и примену мера неопходних за очување оралног здравља
– Допринети да се повећа број људи са очуваним оралним здрављем
– Подстицати доносиоце одлука за подршку мерама за унапређење оралног здравља становништва
– Мобилисати све секторе друштва на заједничке акције које имају за циљ промоцију оралног здравља

Опште препоруке за очување оралног здравља су:
– Одржавање адекватне хигијене, што подразумева редовно прање зуба ујутро и увече као и после сваког оброка и коришћење конца за зубе
– Смањење уноса шећера и избалансирана исхранаКоришћење заштитне опреме за спортске активности и придржавање прописаних мера безбедности у саобраћају
– Безбедно физичко окружење
– Посете стоматологу ради редовне контроле, уклањање зубног каменца од стране стоматолога
– Престанак или смањење конзумирања алкохола
– Престанак пушења

Мере заштите зуба треба спроводити током читавог живота почевши и пре ницања зуба, тј. током трудноће. Посебно значајна циљна група за превентиван рад су труднице и деца школског и предшколског узраста код којих се могу спровести скоро све мере заштите сталних и преосталих млечних зуба. У предшколском и школском узрасту се и много тога научи о оралном здрављу и навике о хигијени се устаљују.


Updated: 13. маја 2022. — 11:09 am
Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија © 2023