Обавештење о дежурству


Дежурство у Дому здравља „Др Милорад – Мика Павловић” Инђија уводи се за дане државног празника и то: 01. 02. и 03. маја 2022. године према следећем распореду:

1. ПЕДИЈАТРИЈА ИНЂИЈА: 02. и 03. маја 2022. године од 07 до 14 часова;
2. ОПШТА МЕДИЦИНА ИНЂИЈА:
01. маја 2022. године од 07 до 12 часова;
02. маја 2022. године од 07 до 14 часова;
03. маја 2022. године од 07 до 14 часова;

3. КОВИД АМБУЛАНТА: 02. и 03. маја 2022. године од 07 до 15 часoва;
4. ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА: 03. маја од 08 до 13 часова;
5. АПОТЕКА У ИНЂИЈИ: 02. и 03. маја 2022. године од 08 до 15 часова;
6. СТОМАТОЛОГИЈА ИНЂИЈА: 03. мај 2022. од 07 до 13 часова;
7. СЛУЖБА КУЋНЕ НЕГЕ ИНЂИЈА – подела терапије на терену: 01, 02. и 03. маја 2022. године од 07 до 17 часова;
8. СЛУЖБА КУЋНЕ НЕГЕ БЕШКА – подела терапије на терену: 01, 02. и 03. маја 2022. године од 07 до 12 часова,
9. СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ – ПУНКТ ИНЂИЈА И ПУНКТ БЕШКА дежура 24 часа.


Share