Обавештење о дежурству


Дежурство у Дому здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија се уводи за дане државног и верског празника, и то: 01, 02, 03. и 07.  јануара 2022. године према следећем распореду:

 1. ПЕДИЈАТРИЈА У ИНЂИЈИ: 01, 03. и 07. јануара 2022. год. од 07 до 14 часова;
 2. ОПШТА ПРАКСА ИНЂИЈА:
  01. јануара 2022. год. од 07 до 14 часова;
  02. јануара 2022. год. од 08 до 12 часова;
  03. јануара 2022. год. од 07 до 14 часова;
  07. јануара 2022.год. од 07 до 14 часова;
 3. АПОТЕКА У ИНЂИЈИ: 01, 03. и 07. јануара 2022. год. од 08 до 15 часова;
 4. КОВИД АМБУЛАНТА: 01, 03. и 07. јануара 2022. год од 08 до 15 часова;
 5. СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ И РТГ ДИЈАГНОСТИКЕ: 03. јануара2022. год од 08 до 13 часова;
 6. СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА: 03. јануара 2022. год. од 07 до 13 часова;
 7. СЛУЖБА КУЋНЕ НЕГЕ ИНЂИЈА – подела терапије на терену: 01, 02, 03. и 07. јануара 2022. године од 07 до 17 часова;
 8. СЛУЖБА КУЋНЕ НЕГЕ БЕШКА – подела терапије на терену: 01, 02, 03. и 07. јануара 2022. године од 07 до 12 часова;
 9. СЛУЖБА  ХИТНЕ  МЕДИЦИНСКЕ  ПОМОЋИ  – ПУНКТ ИНЂИЈА (две екипе за новогодишњу ноћ ) 31.12.2021. год. од 19 до 07 часова;  01, 02, 03. и 07. jануарa 2022. године – једна екипа 24 сата;
 10. СЛУЖБА  ХИТНЕ  МЕДИЦИНСКЕ  ПОМОЋИ  – ПУНКТ БЕШКА (једна екипа за новогодишњу ноћ ) 31.12.2021. год. од 19 до 07 часова; 01, 02, 03. и 07. jануарa 2022. године – једна екипа 24 сата.

Share