Здравље уста и зуба код ваше бебе


Искуством из праксе често се сусрећемо са разним недоумицама родитеља када су у питању здравље уста и зуба. Дошли смо на идеју да и на овај начин приближимо родитељима значај здравља уста и зуба ваше бебе од самог почетка ницања зуба.

У циљу унапређења оралног здравља код најмлађе популације на редовним превентивним прегледима обавља се здравствено- васпитни рад са родитељима кроз који родитељи добијају смернице и одговоре на сва питања везана за ову област.

Добра сарадња родитеља и дечијег стоматолога је велики предуслов за здраве зубе и леп осмех детета.

Стоматолошка служба – дечија и превентивна стоматологија


Share