30. недеља здравља уста и зуба „Здраве навике за здраве зубе“


Циљеви обележавања Недеље здравља уста и зуба јесу:

 • Указати на значај оралног здравља и на могућност да се применом адекватних мера добро орално здравље може одржати током читавог живота
 • Утицати на побољшање здравља уста и зуба деце и на стварање навике правилног одржавања хигијене и примену мера неопходних за очување оралног здравља
 • Допринети да се повећа број људи са очуваним оралним здрављем
 • Подстицати доносиоце одлука за подршку мерама за унапређење оралног здравља становништва
 • Мобилисати све секторе друштва на заједничке акције које имају за циљ промоцију оралног здравља
Опште препоруке за очување оралног здравља су:

 • Одржавање адекватне хигијене, што подразумева редовно прање зуба ујутро и увече као и после сваког оброка и коришћење конца за зубе
 • Смањење уноса шећера и избалансирана исхрана
 • Коришћење заштитне опреме за спортске активности и придржавање прописаних мера безбедности у саобраћају
 • Безбедно физичко окружење
 • Посете стоматологу ради редовне контроле, уклањање зубног каменца од стране стоматолога
 • Престанак или смањење конзумирања алкохола
 • Престанак пушења
Мере заштите зуба треба спроводити током читавог живота почевши и пре ницања зуба, тј. током трудноће. Посебно значајна циљна група за превентиван рад су труднице и деца школског и предшколског узраста код којих се могу спровести скоро све мере заштите сталних и преосталих млечних зуба. У предшколском и школском узрасту се и много тога научи о оралном здрављу и навике о хигијени се устаљују.


Updated: 18. маја 2020. — 8:20 am
Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија © 2023