Дом здравља Инђија реакредитован на 7 година


Са великим задовољством и поносом обавештавамо грађане општине Инђија да је Дом здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ реакредитован на 7 година.

Агенција за акредитацију здравствених установа је акредитовала наш Дом здравља решењем број Р1-3-09/2019 на период од јула 2019. до јула 2026. године.

Акредитоване области су: здравствена заштита жена, здравствена заштита одраслог становништва, здравствена заштита деце, стоматолошка здравствена заштита, зубна техника, радиолошка дијагностика стоматологија, специјалистичко консултативна делатност, поливалентна патронажа, физикална медицина и рехабилитација, фармацеутска здравствена делатност, радиолошка дијагностика, лабораторијска дијагностика, људски ресурси, руковођење, стандарди управљања, управљање информацијама и животна средина.

Видео прилог Сремске ТВ

Share