Обавештење о дежурству


Дежурство у Дому здравља “Др Милорад – Мика Павловић” Инђија  уводи се за дане државног празника, и то. 15. i 16. фебруара 2019. године према следећем распореду:

1. ПЕДИЈАТРИЈА: 15. и 16. фебруара 2019. године од 07 до 14 часова;

2. ОПШТА ПРАКСА ИНЂИЈА: 15. и 16. фебруара 2019. године од 07 до 14 часова;

3. СТОМАТОЛОГИЈА ИНЂИЈА; 16. фебруара 2019. године од 07 до 13 часова;

4. АПОТЕКА У ИНЂИЈИ: 15. и 16. фебруара 2019. године од 08 до 15 часова;

5. СЛУЖБА КУЋНА НЕГА БЕШКА  – подела терапије на терену: 15. и 16. фебруара 2019. године од 7 до 12 часова;

6. СЛУЖБА КУЋНЕ НЕГЕ ИНЂИЈА – подела терапије на терену: 15. и 16. фебруара 2019. године од 07 до 17 часова;

7. СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ – ПУНКТ ИНЂИЈА И ПУНКТ БЕШКА дежура 24 часа.


Share