Уведен електронски рецепт у апотеке и Дом здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија 

Дана 30.03.2018. у Дому здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија омогућено је издавање еРецепта. Највећу предност имаће управо хронични болесници који ће за прописану терапију, односно лекове, убудуће код изабраног лекара ићи једном у шест месеци, а након првог издатог електронског рецепта лекове ће моћи да подижу у апотеци Дома здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија, која је такође у систему еРецепта од 30.03.2018.

За сада, електронским путем је могуће писати само обновљиве терапије од 2-6 месеци, док ће се једнократне терапије, медицинско-техничка помагала, лекови са Д-листе и наркотици преписивати и даље на папирном рецепту, а у скоријој будућности се очекује да и наведени рецепти пређу у електронски облик.
Share