Јавне набавке

Сакупљање и транспорт медицинског отпада са потрошним материјалом број 19/2013

PozivZaPodnosenjePonude кд-услуга транпорта мед.отпада инђија ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Наставите читање

Стоматолошки потрошни материјал ЈНМВ 7/2014

додатна објашњења21-3 PozivZaPodnosenjePonude Tehnička specifikacija za JNMV 7-2014 konkursne dokumentacije-JNMV-stom.mat. ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Наставите читање

Лекови листа А, А1/РФЗО и медицинско техничких помогала/РФЗО ОП број 4/2013

ObavestenjeOZakljucenomUgovoruPoziv za podnosenje ponuda – otvoreni konkursna-dokumentacija-lekovi otvoreni postupak Tehnička-specifikacija-JN-Lekovi 4-2013 допуне конкурсне документације pitanja i odgovori -DZ Indjija konkursna-dokumentacija-lekovi otvoreni postupak Izmenjena Tehnička spec za OP 4-2014–prilog 1 Dopune i izmene 24.02.2014 Odluka o izmeni i dopuni kd za lekove konkursna-dokumentacija-lekovi otvoreni postupak Izmenjena Tehnička spec za OP 4-2014–prilog…

Наставите читање

Канцеларијски потрошни материјал и траке за медицинске уређаје ЈНМВ 8/2014

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru dodatna objasnjenja_28_03_2014 PozivZaPodnosenjePonude konkursne dokumentacije-JNMV-kanc Tehnička specifikacija za JNMV 8-2014

Наставите читање

Aмпулирани лекови -сет Б

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru konkursne dokumentacije-JNMV-ampul.lekovi PozivZaPodnosenjePonude Tehnička spec za JNMV 3-2014-prilog 1

Наставите читање

Одржавање софтвера NEXTBIZ пословног програмског пакета ППБОПЗПП1/2014

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Odluka o dodeli ugovora Obavestenje O Pokretanju Postupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva BIT

Наставите читање

Тест траке за ACCU- CHEK „Performa Nano“ апарате ППБОПЗПП 8/2014

ObavestenjeOPokretanjuPostupka-test trakeKD-preg.-potrosni materijal za ACCU CHEK aparate ODLUKA O DODELI UGOVORA ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Наставите читање

Набавка горива за период од 3 месеца

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru odluka o dodli ugovoraObavestenjeOPokretanjuPostupka-goriva Кonkursne dokumentacije-pregovaracki bez objavljivanja poziva гориво

Наставите читање

Електрична енергија ОП 1/2014

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke poziv za podnosenje ponuda струја konkursna dok-struja1

Наставите читање

Санитетски потрошни материјал ОП 3/2014

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru додатна објашњења10-2Copy of допуне конкурсне документације Izmenjena Tehnička spec1 -Prilog broj 1 za JN OP 3-2014допуне конкурсне документације додатна објашњења03-2 Izmenjena Tehnička spec -Prilog broj 1 za JN OP 3-2014Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD-otvoreni postupak Indjija1 Tehnička spec -Prilog broj 1 za JN OP 3-2014 додатна објашњења19.2…

Наставите читање

Лабораторијски материјал и прибор ЈНМВ број 10/2014

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke PozivZaPodnosenjePonude konkursne dokumentacije-JNMV-lab Tehnička-specifikacija-prilog-br-1-JNMV-10-2014 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Наставите читање

Јавна набавка листа A,A1/РФЗО и медицинска помогала/РФЗО 25.06.2013

ObavestenjeOPokretanjuPostupka Konkursna dokumentacija lekovi измене и допуне конкурсне odluka o dodeli ugovora pdf ObavestenjeOZakljucenomUgovoru OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci

Наставите читање

Ампулирани лекови оквирни споразум

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 24.02.2014

Наставите читање

Хигијенски производи, материјал и опрема за чишћење

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru додатна објашњења10-2додатна објашњењаPozivZaPodnosenjePonude Konkursna dokumentacija – nabavka hemijskih sredstava Tehnicka specifikacija- Prilog broj 1

Наставите читање

Набавка лабораторијског материјала за Сименс Адвиа 120 - преговарачки поступак

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru odluka o dodeli ugovora prava ObavestenjeOPokretanjuPostupka-advia KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva advia 1200

Наставите читање

Ампулирни лекови сет Б -ЈНМВ 11/2014

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru PozivZaPodnosenjePonude konkursne dokumentacije-JNMV-ampul.lekovi Teh spec prilog br 1 JNMV 11-2014

Наставите читање

Лекови листа А, А1/РФЗО и медицинско техничких помогала/РФЗО обликована по партијама,ОП 4/2014

Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni konkursna-dokumentacija-lekovi otvoreni postupak Tehnička spec za OP 4-2014–prilog 1 pitanja i odgovori -DZ Indjija25.2 Izmenjena Tehnička spec za OP 4-2014–prilog 1 konkursna-dokumentacija-lekovi otvoreni postupak Odluka o izmeni i dopuni kd za lekove ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Наставите читање

Meдицински гасови ППБОПЗПП 10/2014

ObavestenjeOPokretanjuPostupka-med.gasovi KD-preg.-med.gasovi odluka o dodeli ugovora PPBOZPP broj 10-2014 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Наставите читање

Потрошног материјала ( траке и ланцете) за ACCU- CHEK апарате за самоконтролу нивоа шећера у крви

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru odluka o dodeli ugovora Odluka o izmeni i dopuni kdObavestenjeOPokretanjuPostupka-test trake KD-preg.-potrosni materijal za ACCU CHEK aparate

Наставите читање

Лекови листа А1/РФЗО ППБОПЗПП број 11/2014

ObavestenjeOPokretanjuPostupka Konkursna dokumentacija lekovi odgovor na zahtev o pojasnjenju kd измене и допуне конкурсне одлука о продузенју рока за подносенје понуда Odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Наставите читање

услуга одржавања софтвера стоматолошког информационог система

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva

Наставите читање

Mедицинско потрошни материјал за потребе микробиолошке дијагностике ЈНМВ 2/2014

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru PozivZaPodnosenjePonude konkursne dokumentacije-JNMV-MAT.ZA MIKROB.i Tehnička specifikacija-Prilog br.1- JNMV 2-2014 Izmenjena Tehnička specifikacija-Prilog br.1- JNMV 2-2014 допуне конкурсне документације Izmenjena konkursne dokumentacije-JNMV-MAT.ZA MIKROB.i

Наставите читање

Тестови и потрошни материјал за апарат Behring Fibrintimer II

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva-koagulacijaj

Наставите читање

Лекови са листе Б- сет Б ЈНМВ 12/2014

PozivZaPodnosenjePonude konkursne dokumentacije-JNMV-ampul.lekovi Teh spec prilog br 1 JNMV 12-2014 ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

Наставите читање

Нафтни деривати- додатне испоруке

ObavestenjeOPokretanjuPostupka Кonkursnа dokumentacijа OdlukaODodeliUgovoraUPregovarackomPostupkuBezObjavljivanjaPozivaZaPodnosenjePonuda ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Наставите читање

Хигијенски производи, материјал и опрема за чишћење

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke PozivZaPodnosenjePonude Konkursna dokumentacija – nabavka hemijskih sredstava Tehnicka specifikacija- Prilog broj 1

Наставите читање

Потрошни материјал за апарат URISCAN II

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Odluka o dodeli ugovora obaveštenjeObavestenjeOPokretanjuPostupka-test trake KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva урин траке

Наставите читање

Набавка потрошног материјала - урин тест траке

ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja pozivа OdlukaODodeliUgovoraUPregovarackomPostupkuBezObjavljivanjaPozivaZaPodnosenjePonuda ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Наставите читање

Набавка рачунара и рачунарске опреме ЈНМВ 13/2014

PozivZaPodnosenjePonude konkursne dokumentacije-JNMV-racunari ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Наставите читање

Листа А,А1/РФЗО ППБОЈП број 14/2013

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke Konkursna dokumentacija lekovi Tehnička spec za 14-2013 -prilog 1 ObavestenjeOPokretanjuPostupka

Наставите читање

Лабораторијски потрошни материјал ЈНМВ 5/2014

Tehnička specifikacija prilog br 1 JNMV 5-2014 PozivZaPodnosenjePonude konkursne dokumentacije-JNMV-lab ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Наставите читање

Лекови листа А,А1/РФЗО у ППБОЈП број 15/2013

ObavestenjeOPokretanjuPostupka Konkursna dokumentacija lekovi Tehnička spec za 15-2013 -prilog 1 odluka o dodeli ugovora одлука о измени одлуке ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Наставите читање

Mедицинско техничка помогала/РФЗО ОП 6/2014

Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.teh.pomagala Tehn specifikacija Prilog br 1 OP JN 6-2014 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Наставите читање

лабораторијски потрошни материјал за апарат BS-300

odluka o dodeli ugovora PPBOJP 6-2014 pdf Odluka o izmeni i dopuni kd KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva bioh.reagensi ObavestenjeOPokretanjuPostupka-bio.anal ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Наставите читање

лабораторијски потрошни материјала за апарат BC-3600

17-2014 odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOPokretanjuPostupka-bio.anal KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva bioh.reagensi ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Наставите читање

Лекови листа А, А1/РФЗО и медицинско техничких помогала/РФЗО ОП 7/2014

Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD-lekovi , igle i pelene Tehnička specifikacija za JNOP 7-2014

Наставите читање

Услуге из области социјалне медицине

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru PozivZaPodnosenjePonude konkursne dokumentacije-JNMV-socijalna medicina

Наставите читање

Лекови листа А,А1/РФЗО и мед.тех.помагала/РФЗО ОП број 3/2013

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Rang lista ponuđača 03-2013 OPPoziv za podnosenje ponuda – otvoreni konkursna-dokumentacija-lekovi otvoreni postupak Tehnička specifikacija JN Lekovi додатна-објашњењa 4 11 додатна-објашњењa 6 11

Наставите читање

Javna nabavka lekova sa lista A, A1 i medicinsko-tehnička pomagala - RFZO

Dokumenti vezani za javnu nabavku su dostupni za preuzimanje: Obavestenje O Pokretanju Postupka Tabela u okviru obrasca ponude br 7 Konkursna dokumentacija lekovi dodatna objasnjena Izmene i dopune konkursne dokumentacije Tehnička specifikacija – obrazac br 3 Dodatna objasnjenja konkursne dokumentacije допуне конкурсне документације додатна објашњења11.06 додатна објашњења13.06 додатна објашњења13.06-1 обавештење…

Наставите читање

Оставите одговор