Медицина рада

Диспанзер медицине рада

 

Медицина рада је организована као Диспанзер за превентивно – куративну здравствену заштиту радника. Радно време је од 07 – 19 часова од понедељка до петка.

КАДАР

У медицини рада запослено је 16 радника.Од тога су: 3 специјалисте медицине рада, 3 лекара опште праксе, 1 психолог, 2 више медицинске сестре, 6 медицинских сестара и 1 административни радник.

ОПРЕМА

Поседујемо следеће апарате за функционалну дијагностику: ЕКГ, спирометар, оторајтер, аудиометар. Сви апарати су портабилни за прегледе који се обављају на терену.

Такође одређујемо телесну висину, телесну тежину, обим појединих делова тела као и калоријски тест.

О НАМА

У раду са пацијентима трудимо се радити на унапређењу здравља индивидуалним приступом. Превентивно деловање је саставни део нашег рада. За сваког корисника наших услуга има довољно времена и стрпљења. Обими прегледа и поједини лекови у неким случајевима су законом одређени, али ми чинимо најбоље за оне који затраже наше услуге.

У савременом пословном свету послодавци често захтевају детаљан извештај о стању својих запослених и при чему је веома важно штитити приватност појединца, што ми и чинимо.

УСЛУГЕ

Претходни прегледи за запошљавање
прегледи са посебним условима / законска је ОБАВЕЗА обавити претходни преглед за послове са посебним условима рада
прегледи без посебних услова / препоручује се сваком јер радника и послодавца штити од евентуалног несклада између могућности појединца и захтева радног места
Периодични прегледи / законска ОБАВЕЗА која уједно даје могућност послодавцу да правилно располаже с кадром и прати укупно здравствено стање запослених. Ова врста прегледа која се у правилним временским раздобљима понавља пружа сваком појединцу увид у стварно стање те превенцију болести везане за рад.
Прегледи возача
Обављају се прегледи кандидата и возача за А, Б, Ц, Е, Д и Ф категорију
аматера
професионалаца
Систематски прегледи су прегледи који дају увид у опште здравствено стање и препоручују се послодавцима за праћење општег здравственог стања запослених и за праћење хроничних и дегенеративних обољења.
Прегледи за професионалну оријентацију и селекцију – одабрати позив у складу са здравственим могућностима
Прегледи за професионалну селекцију и преквалификацију у сарадњи са Тржиштем рада
Учествујемо у процени ризика на радном месту и радној околини
Обављамо послове оспособљавања запослених за пружање прве помоћи
Вршимо анализу повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом
Консултантске услуге – консултације за оцену радне способности и све остале из области медицине рада обухваћене законом
Прегледи у циљу унапређења здравља, дијагностике и лечења

АКТУЕЛНОСТИ

У складу са законском регулативом у медицини рада су извршене организационе промене.
Радно активно становништво општине Индјија у циљу унапредјења здравља, дијагностике и лечења може да се определи за свог изабраног лекара:

Бабић др Дражена, спец опште медицине, сменски рад
Вишњевац др Славица, спец опште медицине, сменски рад
Стана Косановић, доктор медицине, сменски рад
Миљевић др Милица, доктор медицине, сменски рад
Стојаковић др Селена, доктор медицине, сменски рад
Цветковић др Сузана доктор медицине, сменски рад
Специфична здравствена заштита радника, лекарска уверења за заснивање радног односа и уверења за возаче обављају се свакодневно од 07 до 13 часова у превентивном делу службе.

КОНТАКТ

Начелник Диспанзера медицине рада

Лазић др Јагода, спец. медицине рада, радно време од 07 до 13 часова
Контакт телефон: +381 ( 0 ) 22/561 – 282 локал 152

Надзорна сестра Диспанзера медицине рада
Љубица Дакић
Контакт телефон: + 381 (0 ) 22/ 561 – 037

Оставите одговор