Кућно лечење

Служба кућног лечења

Кућно лечење је организациона јединица Дома здравља Индјија “Др Милорад Мика Павловић”. Радно време Службе је од 7 до 19 ч.

Првенствено обавља кућне посете код тешких непокретних болесника, клинички испитаних, акутно обољење чије здравственно стање не захтева искључиво болничко лечење, као и болеснике који су са болничког лечења упућени на кућно као наставак терапије. У стану болесника поред прегледа обавља се: парентерална терапија (и.м., и.в., с.ц.) инфузије, пласирање катетра, мале хирушке интервенције, узимање материјала за лабораторијске и бактериолошке претраге, здравствена нега децубитуса, хируршких рана, здравствено васпитни рад чланова породице о нези и исхрани оболелих.

 

Кућно лечење покрива град Инђију и Бешку.

 

 

Опрема:

2 возила марке застава 10(Мој Лекар)
ЕКГ апарат ( 1 )
апарат за одредјивање СКУ ( 1 )
апарат за мерење притиска ( 2 )
лекарска торба ( 1 )
торба за медицинске техничаре ( 3 )

Телефон:

+381 ( 0 ) 22/ 561-282 локал 119

Адреса:

Српскоцрквена бр. 5 Индјија
– кућно лечење –

Оставите одговор