Извештаји

На основу правилника о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013 годину прописана је обавеза објављивања података о стању лекова и санитетског медицинског материјала.

Оставите одговор