Стање средстава на рачуну

Стање и промена средстава на дан 13.12.2018.
Претходно стање 9.785.492,75
Задужење 1.148.066,65
Одобрење 139.895,00
Ново стање 8.777.321,10

Comments are closed.